Termeni și Condiții

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile serviciilor noastre online, e-mail sau telefon.

Definiții și Termeni

Site-ul cazarmacavalerilor.ro este un site comercial, proprietate a SC SQUARE MAS GROUP SRL, persoană juridică cu sediul în Câmpulung Muscel, str. Valea Româneștilor 164, înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J03/719/2011, cod unic de înregistrare 28478200, in continuare numit Proprietarul, care permite efectuarea de rezervări de camere la pensiunea Cazarma Cavalerilor, proprietate a SC Square Mas Grup SRL

 • Client / Cumpărător – orice persoana fizica cu vârsta peste 18 ani, persoana juridica sau entitate juridica care face o rezervare.
 • Proprietarul – SC Square Mas Grup SRL
 • Utilizator – înseamnă persoana fizică ce accesează Site-ul, și / sau plasează o Rezervare.

 

Dreptul de Proprietate Intelectuală și îndustrială
 • Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, text și multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea SC Square Mas Grup SRL -în continuare Proprietarul sau a proprietarilor de drept.
 • Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Proprietarului.
 • Orice Conținut la care Clientul/ Cumpărătorul/ Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat intre proprietar și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulata cu referire la acel Conținut.
 • Clientul/ Cumpărătorul/ Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.
 • În cazul în care proprietarul confera Clientului/ Cumpărătorului/ Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Propritarului pentru respectivul Client/ Cumpărător/ Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, In timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
 • Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Proprietarului.
 • Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

Sosire și plecare:
 • cazarea / check-in se face începând cu ora 14.00.
 • eliberarea camerelor / check-out se face până în ora 11:30.
Rezervare:

Prin efectuarea unei rezervări sau prin cazarea (check-in) la pensiunea Cazarma Cavalerilor, confirmaţi că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate aici.

Pentru rezervare,

Comanda de rezervare va fi confirmata sau infirmata, prin mail sau telefonic de catre pensiune, in maxim 24 de ore.

Anularea rezervării:
Tarife:

Tarifele generale sunt afișate pe pagina Cazare a website-ului.

Acestea diferă în funcție de tipul de cameră ales, numărul de persoane, perioada de cazare.

Tarifele pot fi modificate în orice moment, majorările de tarife nu afectează rezervările deja confirmate.

Modalități de plată:
 • Plățile se pot efectua cash sau prin transfer bancar.
 • Cardurile de vacanta se procesează prin intermediul unei agentii de turism, ceea ce adauga un plus de 10% la prețul cazarii.

Cazare:

Cazarea fiecărei persoane se face prin completarea fișei de rezervare pe baza actului de identitate.

Parcare:
 • Pensiunea Cazarma Cavalerilor oferă spațiu de parcare gratuit
Animalele de companie:

Este interzis accesul cu animalele de companie. pensiunea Cazarma Cavalerilor are dreptul să refuze cazarea clienților însoțiți de animale de companie.

Fumatul:
 • Fumatul nu este permis in interiorul pensiunii.
 • Nu este permis fumatul in camere.
 • Se poate fuma afară, in aer liber
Siguranța obiectelor personale:
 • Nu ne asumam nici un fel de raspundere pentru obiectele uitate sau pierdute in pensiune.
 • Daca sunt găsite in cameră sau spațiile comune vor putea fi trimise prin curier la adresa menționată.
Modificări:
 • Proprietarul poate sa actualizeze termenii si condițiile sale și poate să revizuiască procedurile, pentru îmbunatățirea serviciilor oferite, în orice moment, fără notificare prealabilă.
Folosirea COOKIE-urilor:

Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

Forța Majoră:
 • Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
 • Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.